Backup și sincronizare in terminal cu rsync

rsync

Prima mea experiență cu rsync a fost Sincronizarea unui director în două locații pe computer. Important este să cautați mereu și veți găsi… Apoi vin și întrebările.

Un program aflat deja în depozitul Debian este rsync.

rsync este un program de transfer de fișiere, eficient, capabil de actualizare la distanță printr-un algoritm de diferențiere rapidă.

Acest pachet generează reprezentări grafice, pentru utilitarul de backup rsync, ale copiilor de rezervă disponibile în prezent.Grafic.

Backupurile sunt stocate ca arbori compleți de sisteme de fișiere pe un hard disk (probabil extern). Consultați rsync pentru mai multe informații.

pishta@academix2b57:~$ apt show rsync
rsync is a file transfer program capable of efficient remote update
via a fast differencing algorithm.
Graphics for rsync-based backup utility. Backups are stored as complete filesystem 
trees on a (perhaps external) hard disk.
 Multiple backups use hard links between identical files to save space.
Backups may be taken from multiple machines (over SSH) and stored to multiple disks. 
Backups may be made automatically, i.e. without relying on the operator 
to remember to make a backup.
Usage: rsync [OPTION]... SRC [SRC]... DEST
Options
 -v, --verbose increase verbosity
 -a, --archive archive mode; equals -rlptgoD (no -H,-A,-X)
 -r, --recursive recurse into directories
 -z, --compress compress file data during the transfer
 -h, --human-readable output numbers in a human-readable format

Modul de folosire
rsycn [Opțiune]… Sursa [Sursa]… DESTINAȚIA

Opțiuni (doar cîteva):

-v, --verbose [afișează mai multe detalii 
-a, --archive [modul arhivă 
-r, --recursive [recursie în directoare 
-z, --compress [comprimă datele fișierelor în timpul transferului 
-h, --human-readable [numere de ieșire într-un format care poate fi citit de om

Sicronizarea unui director în două locații pe computer

Sursa a fost directorul DebWiki din /home/pishta/Desktop (/dev/sda3) în /dev/sda HDD-500 GB.

SRC: /home/pishta/Desktop/ DebWiki

Acum a trebuit să identific destinația; am ales două destinații pe un HDD 1000 GB (/dev/sdb)

DEST/media/pishta/Backup/ și /media/pishta/49C99121461C0EE3

Identificarea locațiilor (DEST)

Am folosit comanda lsblk:
pishta@academix2b57:~$ lsblk
`NAME  MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda   8:0  0 465.8G 0 disk
├─sda1  8:1  0 46.6G 0 part /
├─sda2  8:2  0  1.9G 0 part [SWAP]
├─sda3  8:3  0 139.7G 0 part /home
├─sda4  8:4  0   1K 0 part
└─sda5  8:5  0 277.6G 0 part
sdb   8:16  0 931.5G 0 disk
├─sdb1  8:17  0 465.8G 0 part /media/pishta/49C99121461C0EE3
└─sdb2  8:18  0 465.8G 0 part /media/pishta/Backup
sr0   11:0  1 1024M 0 rom

dar se poate și cu comanda mount:
pishta@acaademix2b57:~$ mount
... ieșire trunchiată
/dev/sdb2 on /media/pishta/Backup type fuseblk (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,
group_id=0,default_permissions, allow_other,blksize=4096,uhelper=udisks2)
/dev/sdb1 on /media/pishta/49C99121461C0EE3 type fuseblk (rw,nosuid,nodev,relatime,
user_id=0,group_id=0, default_permissions,allow_other,blksize=4096,uhelper=udisks2)

Forma finală

Comenzile pentru sincronizarea sursei în cele doă destinații vor arăta așa:
rsync -arzhv /home/pishta/Desktop/DebWiki /media/pishta/Backup/
rsync -arzhv /home/pishta/Desktop/DebWiki /media/pishta/49C99121461C0EE3

Pentru moment îmi ajunge. Nevoia sigur mă va face să aprofundez.

Leave a Comment