Virtual Genetics Lab

VGLII Virtual Genetics Lab ( VGLII ) este o simulare a transmiterii genetice care aproximează, cât mai fidel, mediul de testare al ipotezelor de cercetare genetică. În acest laborator, elevii combină ființe ipotetice și examinează descendenții pentru a determina mecanismul de moștenire a unei anumite trăsături. Ca și în cercetarea actuală, nu este posibil să se vadă răspunsul – studentul trebuie să decidă pentru el însuși, atunci când a acumulat date suficiente pentru a fi sigur de modelul acestei ființe. Scopul este de a ajuta elevii să înțeleagă logica analizei genetice – cum se poate folosi încrucișarea pentru a determina cum este mostenită o trăsătură genetică și să consolideze înțelegerea mecanismelor de transmitere a caracteristicilor.

Sursa : http://vgl.umb.edu/

Creator : Brian White brian.white@umb.edu

Mantainer : Luta Dumitru <4rodeb@gmail.com>

Download : https://sourceforge.net/projects/academix/files/My_deb/VGLII-3.3.1-all.deb/download

 

Licenta : http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html

Leave a Comment